Ürün Belgelendirme

TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyon Standardı 

Bu standard, ürün belgelendirmesi yapan bir üçüncü tarafın yeterli ve güvenilir olarak tanınması ve yerine getirmesi gerekli şartları kapsar.Bir ürünün (Proses ve hizmeti de içeren bir terim) belgelendirilmesi, ürünün özel standardlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır.

Bazı ürün belgelendirme sistemleri ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerebilir. Diğer bazı sistemler, başlangıç ve periyodik kontrol deneyine dayanırlar ve yine diğer bazıları da sadece tip deneyini kapsar. Bu standard, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve busuretle uluslar arası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler. Bu standardda kapsanan kurallar, herşeyden önce, ürün belgelendirme sistemi çalıştıran kuruluşları için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır; Bunlar, özel endüstri veya diğer sektörler tarafındankullanıldıklarında veya sağlık ve emniyet gibi özel kurallar dikkate alındığında takviye edilmelidir.İlgili ve ait oldukları standardlara ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi, uygunluk belgeleri veya markalar şeklinde olacaktır. 

Özel ürünleri veya ürünler grubunu, özel standardlara veya diğer normdokümanlara göre belgelendirme sistemleri, bir çok durumlarda, kendi açıklayıcı dokümanlarını gerektirebilir. Her ne kadar bu standard, ürün belgesi veren üçüncü taraflarla ilgili ise de standardın bir çok şartları birinci ve ikinci taraf ürün uygunluk değerlendirme proses ve prosedürlerinde de yararlı olabilir. Belgelendirme sistemlerinin farklılığı, ilk bakışta gereksiz ve hatta bu sahaya yeni girenleri, müşteri ve operatörleri şaşırtıcı olarak görünebilir. 

ISO/IEC belgelendirme yayınları ve ilgili faaliyetleri yardımcı bilgiler olarak temin edilebilir; bunlar dünya çapında uygunluk temini ile ilgili toplulukların uygulamaları ile ilgili soruların yanıtlanmasında yardımcı olurlar. 

İlgili Standard :
TS EN ISO/IEC 17065  "Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar

JoomShaper