MAKİNELERİN MUAYENESİ

Makine Nedir? Makine Emniyet Yönetmeliğinin amaçları bakımından, kısmen tamamlanmış makineler dışında, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünleri (Bu Yönetmelik; makineleri, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makineleri kapsar.) ifade etmek üzere, doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya kısmen tamamlanmış makina parçaları topluluğunu ve yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğunu ifade eder.

Kısmen tamamlanmış makine nedir? Başka bir makineye veya kısmen tamamlanmış makineye dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsamındaki bir makineyi oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makine durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğunu ifade eder.

2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında olan ancak EK IV kapsamına girmeyen makineler aşağıda listelenmiştir;

-Ambalaj Makineleri

-Gıda Makineleri

-Tekstil Makineleri

-Metal İşleme Makineleri

-Plastik İşleme Makineleri

-İş Makineleri

-Tarım Makineleri

-Isıtma-Soğutma Sistemleri

-Yük ve Eşya Taşıma Sistemleri

-Pompalar

-Kaynak Makineleri

-Takım Tezgahları

-Özel Sanayi Makineleri

 

Yukarıda listelenen kategorilerden birisine ürününüz giriyor ise muayenelerini gerçekleştirebiliriz.

JoomShaper