Tarafsızlık Politikası

STANDARD, gerçekleştirdiği laboratuvar, uygunluk değerlendirme ve muayene hizmetlerinde bağımsız ve tarafsızlığa önem verecek şekilde hareket edecektir.

STANDARD, laboratuvar, uygunluk değerlendirme ve muayene hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar temin edilecektir.

STANDARD, laboratuvar, uygunluk değerlendirme ve muayene hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan Müşteri kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır.

STANDARD hizmetlerinin, faaliyetleri kendi işletim kapsamı içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacaktır.

STANDARD, laboratuvar, uygunluk değerlendirme ve muayene hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacaktır. Mali veya diğer açılardan aşırı durumlar olmayacaktır.

STANDARD, laboratuvar, uygunluk değerlendirme ve muayene müşterilerinin başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu Müşteri kuruluşlara hizmet verilmeyecektir.

STANDARD, faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacaktır.

STANDARD, laboratuvar, uygunluk değerlendirme ve muayene faaliyetlerine katılan bütün personel kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan alacaktır.

STANDARD, laboratuvar, uygunluk değerlendirme ve muayene faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları belirlemiştir.

STANDARD, laboratuvar, uygunluk değerlendirme ve muayene faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

STANDARD;

-     Uygunluk değerlendirmesi, muayene veya deneyi yapılan ürünlerin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,

-     Müşterilerine danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,

-     Müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını

taahhüt eder.

 

 

 

16.01.2017

Ali AĞAOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

JoomShaper