GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

 

STANDARD, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumludur ve muayene faaliyetleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin korunacağı güvencesini, sözleşme aşamasında, hizmetin sunulması öncesinde müşteriye vermektedir.

STANDARD, kamuya açık hale getirmeyi öngördüğü bilgilerle ilgili olarak müşteriyi, önceden bilgilendirecektir. Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya STANDARD ile müşterisinin aralarında anlaşmaya vardığı (örneğin, şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı) bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak nitelendirilir ve STANDARD tarafından gizli olarak kabul edilir. STANDARD, yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteri veya ilgili kişiler, sağlanan bilgi konusunda, STANDARD tarafından haberdar edilir. Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler (örneğin, şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir.

JoomShaper