Hizmetlerimiz

EĞİTİM HİZMETLERİ

Türkiye’de bireylerin ve kurumların eğitim ihtiyaçları ile ilgili çözüm ortağı olan en önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Kalite, İSG, Medikal, Çevre Yönetim Sistemleri ve bağlantılı konularda eğitim vermektedir.

 

Dış denetçi kadrosu ve yeni yapılandırılan laboratuvar kompleksi ve istihdam oluşturan ve çalışmaları sonucu her geçen gün yükselen bir ivme sağlayan Standard Sertifikasyon Muayene Laboratuvar ve Eğitim Hizmetleri A.Ş, sistem belgelendirme, CE - Ürün belgelendirme ve genel katılıma açık eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

 

Standard Sertifikasyon Muayene Laboratuvar ve Eğitim Hizmetleri A.Ş eğitimini verdiği konularda sistemin ve bireylerin gelişmesini hedef edinmiştir. Uzun yılların deneyimi, bilgi ve tecrübeleri ile verdiği sertifikasyonları çok geniş bir müşteri yelpazesine hitap etmektedir.

 

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Standard Sertifikasyon Muayene Laboratuvar ve Eğitim Hizmetleri  A.Ş., Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) onaylı laboratuvarıdır. Bu kapsam dahilinde yapılan testler aşağıdaki gibidir: 

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standardlar, işletme içi metotlar)

 

Pişirme Cihazları (Gaz Yakan)

Pişirme cihazları - Gaz yakan - Ev tipi- Bölüm 1-1: Güvenlik - Genel

Tüm Deneyler

TS EN 30-1-1+A3/ 02.04.2014

 

Pişirme cihazları - Gaz yakan - Konutlarda kullanılan - Güvenlik - Bölüm 1 - 4: Otomatik bek kumanda sistemli bir veya daha fazla beke sahip cihazlar

Tüm Deneyler

TS EN 30-1-4/ 18.12.2013

 

Pişirme cihazları-Gaz yakan-Ev tipi-Bölüm 2-1: Enerjinin rasyonel kullanımı-Genel

Tüm Deneyler

TS 616-2-1 EN 30-2-1/ 10.02.1999

 

Pişirme Cihazları - Gaz Yakan - Konutlarda Kullanılan - Emniyet-Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar –

Tüm Deneyler

TS EN 30-1-2/ 05.06.2012

 

Pişirme cihazları - Gaz yakan - Konutlarda kullanılan - Bölüm 2 - 2: Enerjinin rasyonel kullanımı - Cebri konveksiyonlu fırın ve/veya ızgaralara sahip cihazlar

Tüm Deneyler

TS 616-2-2 EN 30-2-2/ 27.11.2002

 

Barbeküler (Gaz Yakan)

Barbeküler - Temaslı ızgaralar dahil - Konut dışı kullanımlar için - Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için - Özellikler

- (Madde 7.3.4.3 hariç)

Tüm Deneyler

TS EN 498/ 13.03.2013

 

Endüstriyel Tip Pişirme Cihazları

Gazla çalışan pişirme cihazları - Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları

- (Madde 7.4.3.3, madde 7.4.3.4 madde 7.6.3 hariç)

Tüm Deneyler

TS EN 203-1/ 29.04.2014

 

Mutfak Cihazları (Açık Ocaklar)

Gaz yakan mutfak cihazları - Bölüm 2-1:Özellikler-Açık ocaklar

-(Madde 7.4.3.3 hariç)

Tüm Deneyler

TS EN 203-2-1/ 02.04.2015           

Mutfak Cihazları (Fırınlar)

Gazla çalışan pişirme cihazları- Bölüm 2-2: Özel kurallar – Fırınlar

Tüm Deneyler

TS EN 203-2-2/ 24.04.2008

 

Mutfak Cihazları (Kaynatma Kapları)

Gaz yakan mutfak cihazları - Bölüm 2-3:Özellikler-Kaynatma kapları

Tüm Deneyler

TS EN 203-2-3/ 02.04.2015

 

Mutfak Cihazları (Kızartıcılar)

Gazla çalışan pişirme cihazları - bölüm 2-4: Özel kurallar - Kızartma kapları

Tüm Deneyler

TS EN 203-2-4/ 28.04.2009

 

Mutfak Cihazları (Sıcak Su Isıtıcıları)

Gazla çalışan pişirme cihazları - bölüm 2-6: Özel kurallar - İçecekler için sıcak su ısıtıcıları

Tüm Deneyler

TS EN 203-2-6/ 28.04.2009

Gazla Çalışan Pişirme Cihazları

Gazla çalışan pişirme cihazları - Bölüm 2-9: Özel kurallar - Yekpare üst plakalar, ısıtıcı plakalar ve delikli plakalar

Tüm Deneyler

TS EN 203-2-9/ 28.04.2009

 

LPG Cihazları

LPG cihazları- Bağımsız ocaklar (ızgara ihtiva eden ocaklar dahil)- Dış mekan kullanımları için- Genel özellikler

Tüm Deneyler

TS EN 484/ 07.03.2002

 

Belirli Amaca Yönelik Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Cihazları

Belirli amaca yönelik sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) cihazları için özellikler-Sıvılaştırılmış petrol gazlarını buhar basıncında kullanan taşınabilir cihazlar

Tüm Deneyler

TS EN 521/ 24.06.2010

 

Gazla Çalışan Pişirme Cihazları

Gazla çalışan pişirme cihazları - Bölüm 2-7: Özel kurallar - Maltızlar ve döner kızartma şişleri

Tüm Deneyler

TS EN 203-2-7/ 29.04.2014

 

Gazla çalışan pişirme cihazları - Bölüm 2-10: Özel kurallar - Taşlı ızgaralar

Tüm Deneyler

TS EN 203-2-10/ 28.04.2009

 

Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları

Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları - Bölüm 2-1: Anma ısı yükü 1000 kw’ı aşmayan C tipi, B2 tipi, B3 tipi ve B5 tipi cihazlar

1000 kW’a kadar.

Tüm Deneyler

TS EN 15502-2-1/ 25.04.2013

 

 

Gaz Yakan Merkezi ısıtma kazanları- Bölüm 2-2:Tip B1 cihazlar için standard

1000 kW’a kadar.

Tüm Deneyler

TS EN 15502-2-2/ 30.10.2014

 

Gaz Yakan Isıtma Kazanları

Gaz yakan ısıtma kazanları - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

1000 kW’a kadar.

Tüm Deneyler

TS EN 15502-1/ 16.04.2014

 

Kazanlar - Merkezi Isıtma Kazanları

Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi ısıtma kazanları- Gaz yakan- Kazan gövdesi ve cebri çekişli brülörden meydana gelen sistem

1000 kW’a kadar.

Tüm Deneyler

TS EN 303-3/ 06.02.2001

TS EN 303-1/ 23.11.2000

 

Kazanlar - Katı yakıtlı kazanlar elle ve otomatik yüklemeli

Kazanlar - Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar, elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı çıktısı 500 kW'a kadar - Terim ve tarifleri, gerekler, deneyler ve işaretleme

500 kW’a kadar.

Tüm Deneyler

TS EN 303-5/ 25.04.2013

 

Kazanlar - Merkezi Isıtma Kazanları

Kazanlar - Bölüm 7: Anma ısı gücü 1000 kW'ı geçmeyen cebri çekiş brülörlü gaz yakan merkezi ısıtma kazanları

1000 kW’a kadar.

Tüm Deneyler

TS EN 303-7/ 06.12.2007

 

Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)

Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)

500 - 1163 kW’a kadar.

Tüm Deneyler

TS 497/ 18.02.2015

TS 4040 /25.10.1983

TS 4041/ 25.10.1983

 

Ani Su Isıtıcıları (Şofbenler)

Ani su ısıtıcıları (şofbenler) - Sıhhi tesisat kullanımları için, gaz yakan, atmosferik brülörlü Tüm Deneyler

TS 615 EN 26+AC/ 29.04.2010

 

PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

İçerisinde yaşadığımız dönem içerisinde teknolojinin gelişmesi, makina ve aksamlarının artması beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarak da güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur.

 

Basınçlı Kaplar: 

 • ·       Buhar Kazanları
 • ·       Kalorifer Kazanları
 • ·       Kızgın Su Kazanları
 • ·       Kızgın Yağ Kazanları
 • ·       Otoklav
 • ·       Hava Tankı
 • ·       Basınçlı Kap
 • ·       Kara Tankeri
 • ·       Sanayi Gaz Tankeri
 • ·       Sanayi Gazları Depo Tankı
 • ·       Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları

 Kaldırma-İtme Makinaları:

 • ·         Vinç
 • ·         Caraskal
 • ·         Forklift
 • ·         Asansörler
 • ·         Yük/Servis Asansörleri
 • ·         Hidrolik Asansörler
 • ·         Mobil Vinç
 • ·         Platform
 • ·         Transpalet
 • ·         Araç Kaldırma Lifti
 • ·         Teleferikler

Nedir? Neden Önemlidir?

Çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak yukarıda sınıflandırılan basınçlı kaplar ve kaldırma-itme makinaları zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu süreç ilerledikçe makinaların ömrü git gide tükenir. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir.

Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır.

Bu veriler karşılaştırılırken yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı yorum ve sonuçlarda bulunulur. Cihazın çalışma durumu ayrıntılarıyla beraber raporlanarak ilgili firmaya teslim edilir.

 Neden Yaptırılmalı?

·         İş kazalarının önüne geçmek

·         Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak

·         Verimli çalışma koşullarını düzenlemek

·         Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak

·         İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak

·         Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek

·         Üretimin verim artışına katkıda bulunmak

Unutulmamalıdır ki, yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği sağlanmış olunur. Bu da sağlıklı iş yaşamı, huzurlu çevre ve bereketli bir üretim demektir…

 

Nasıl Yaptırılabilir?

StandardTürk konusunda uzman olan bilinçli ve tarafsız personeli, gelişen çağı yakından takip eden, kalibrasyonu yapılmış ölçüm cihazları ile beraber kaliteli, güler yüzlü, zamanında ve hızlı hizmet anlayışıyla Periyodik Kontrol çalışmalarını sürdürmektedir.

 

JoomShaper