CE Belgelendirme

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. "CE" Markası adını Fransızca "Avrupa'ya Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. 

CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluġunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası (işareti) bir kalite sembolü değildir,  CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE işareti, ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda, üretici firma tarafından koşulsuz geri çekileceğinin göstergesidir. CE için tanımlanmış ürün gruplarına ait uyum süreçleri ürün gruplarının tabi olduğu Bakanlıklar, diğer kamu kurumları ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca sürdürülmüştür.

 

Dış ticaretimiz açısından, şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir.

 

İç pazarımız açısından ise, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş bulunmaktadır, ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün bulunmamaktadır. 

 "CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan " CE" baş harflerinden oluşur:

 

Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

 Özet olarak CE İşareti :

 ·         CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,

 ·         Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,

 ·         CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,

 ·         CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,

 ·         CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,

 ·         CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,

 ·         CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,

 ·         CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,

 ·         CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

 ·         Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir "Pasaport" niteliğindedir

 

Yeni Yaklaşım  Direktifleri (CE işareti)

 ·         2006/95 /AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD)

 ·         2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

 ·         2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği 

 ·         2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği 

 ·         2010/35/AB Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 ·         97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 

 ·         2009/105/AT  Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

 ·         2000/14/AT Gürültü Yönetmeliği

 ·         95/16/AT Asansör Yönetmeliği 

 ·         305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

 ·         92/42/EEC Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

 ·         89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 ·         94/25/EC Gezi Tekneleri Yönetmeliği

  Uygunluk değerlendirme hizmetini STANDARDTURK 'den alabilirsiniz.

 

NEDEN STANDARDTURK? 

Etik değerlerden taviz vermeyen, müşteri memnuniyeti öncelikli hizmet anlayışı

Güven, tarafsızlık, gizlilik esaslı denetim / muayene hizmeti

Firmanıza katma değer sağlayan belgelendirme süreci

Konusunda uzman, iletişim yönü kuvvetli kalifiye denetçi / uzman   kadrosu

Tarafsız olarak oluşturulmuş ve yönetilen politika ve çalışma prosedürleri

Her türlü ticari, mali vb. baskılardan uzak personel seçimi

Mesleki sorumluluk sigortaları

Akreditasyon kuraları çerçevesinde; sürekli bilgi desteği

Müşteriye özel kullanıcı girişi sayesinde web tabanlı bilgi sorgulama ve iletişim desteği

Avrupa ve tüm dünyada güçlü temsilcilikler ve çözüm ortakları

 

JoomShaper